W Polsce jest jeszcze jedyna organizacja obywatelska nie zależna od władz, tą organizacją są kibice piłki kopanej, ręcznej, siatkówki...


 Powiększenie"ctrl"i"+"

Jak myslę to jest dopiero początek akcji pt. Sprzeciwiamy się ograniczeniom wolności słowa, zgromadzeń w Polsce.

W nazwie Platforma ma Obywatelska i z tej jej nazwy pozostało   platforma